Chia sẻ Samsung J7 Prime mất nguồn chạm 0.02A

Samsung J7 Prime đang xài tự nhiên máy không hoạt động nữa đó là dấu hiệu của  bệnh mất nguồn do nhiều nguyên nhân gây ra như Hư IC Nguồn, Chạm Tụ và một số bộ phận linh kiện khác gây ra .

Sau đây Khả Hân Mobile xin chia sẽ cho anh chị một bệnh Samsung J7 Prime mất nguồn chạm nguồn 0.02A.

Các bạn kiểm tra và bẻ bỏ tụ chạm như trong hình trên.

Với những bạn chưa có kinh nghiệm làm không nên làm theo.

 

Tin Liên Quan